RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek sms gateway

UPOZORNĚNÍ: Po prvních zkušenostech je patrné, že došlo k jistému nedorozumění, proto upozorňujeme, že brána slouží jen a pouze k odesílání Vašich příspěvků do Radarů. Opačný směr, tj. příjem přes tuto bránu na Váš mobil, pochopitelně není možný...

SMS brána? Jaké to má výhody?

Výhod je dle našeho skromného názoru celá řada, zde tu nejpodstatnější :

(1) Proměnu SMSky v e-mail již nemusí provádět příslušný operátor, ale koná jí náš server. Pro uživatele tedy dochází ke komunikaci typu SMS->SMS, což má tyto tu výhodu, že každým odesláním ušetříte cca jednu korunu, kterou si jinak operátoři za "službu e-mail", na rozdíl od nás, zištně účtují. Nyní tedy za zprávu poslanou do Radarů skutečně zaplatíte jen a pouze cenu jedné SMS, dle Vašeho konkrétního tarifního programu.

(2) Dle našich dlouhodobých pozorování je posílání SMS->SMS spolehlivější, nežli SMS->e-mail (v režii operátora). Teoreticky by tedy zasílání zpráv do Radarů mělo být nyní nejen levnější a dostupnější, ale též snad i rychlejší a spolehlivější.

(3) Jednoznačná autentifikace. Poslední dobou jsme zaznamenali několik případu, kdy se někdo falsifikací e-mailové hlavičky, případně zneužitím e-mailového konta, vydával za jiného uživatele Radarů. Těmto nejapným žertům je nyní ovšem konec. Díky způsobu registrace též přes bránu (viz níže), je v podstatě nemožné, aby se někdo vydával za někoho jiného, protože zkrátka není dost dobře možné, v SMS zprávě falšovat údaj o čísle odesilatele. Útočníkům tak zbývá jediná možnost - své vyhlédnuté oběti jejich mobil, v Radarech zaregistrovaný, ukrást. Věříme však, že si všichni uživatelé našeho systému své důležité mobilní průvodce náležitě hlídají.

(4) Problém se signaturami. Dosud museli někteří uživatelé řešit střet zájmu - u svého operátora mají při odesílání e-mailu z mobilu nastavenu automatickou signaturu, neboť mobil používají nejen pro posílaní SMS zpráv do našeho systému. Tím se ovšem taková signatura dostala i do Radarů, což je v rozporu s pravidly řádné komunikace (v systému RADARY.CZ). Brána tento rozpor řeší, neboť přes ní bude do konferencí posláno právě a jen to, co uživatel skutečně napíše.

Jaké má SMS brána číslo, aneb kam SMS zprávy vlastně posílat?

Po dlouhých odstavcích nyní jeden stručný. Číslo, skrz nějž provedete registraci a budete posílat zprávy do Radarů, je následovné : +420 777 857 681
(doporučujeme uložit jej do telefonního seznamu, nejlépe jako RADARY.CZ, pro snadnější používání)
Dovolujeme si pouze připodotknout, že SMS brána je skutečně, jak už z názvu vyplývá, určena pouze pro SMS komunikaci. Na uvedené číslo proto prosím nevolejte! (stejně Vám to nikdo nezvedne :)).

Vypadá to skutečně zajímavě, jak se tedy mohu zaregistrovat?

Velmi jednoduše. Při posílání přes bránu se systému presentujete e-mailovou adresou vaše_telefonní_číslo@smsgate.RADARY.CZ.

Takovouto adresu je tedy třeba si nejprve zaregistrovat, jako jednu ze svých odesílacích adres, a to způsobem téměř identickým s normální registrací (kterou už jste jistě absolvovali, případně si alespoň o ní detailně početli na našich stránkách). Jediným rozdílem je, že při posílání přes bránu se neuvádí doména "RADARY.CZ", neboť naše brána kupodivu ví, že patří Radarům :). Není nad oblíbené příklady:

Představme si, že (v našich návodech již velmi zprofanovaný) uživatel Krakonosh, s heslem anciradatanci, a s mobilním číslem 0609/556667 briskně pochopil výhody naší GSM brány, a chce si tedy provést registraci příslušné odesílací adresy, a to na pozici první odesílací adresy (ze tří možných). Na číslo brány (+420 777 857 681, opakování matka moudrosti) tedy zašle následující SMS :

A Krakonosh anciradatanci SEND1SET

Pokud si později, třebas z normálního e-mailu, provede kontrolu (SEND1, viz návod) své odesílací adresy, měl by spatřit tuto adresu: +420609556667@smsgate.RADARY.CZ.

Výborně, po vzoru Krakonoshe jsem zaregistrován, a jak tedy posílat do konferencí?

Opět velmi jednoduše. Stejně jako v případě registrace je postup analogicky normálnímu posílání, na které jste již zvyklí. Opět se neuvadí - v tomto případě redundatní - doména "RADARY.CZ", takže prvním slovem v SMS zprávě je označení regionu (pha, d, vc, zc, a tak dále...), a dále již následuje vlastní zpráva. Pojďme opět ku praktické ukázce:

Uživatel Krakonosh, který je jako doma ve východočeském regionu, spatří zaznamenáníhodnou událost v předhůří jeho panství. Jelikož je již skrze bránu registrován, nelení, a levněji, lépe a rychleji, posílá (opět na číslo +420 777 857 681,samozřejmě) třeba následující text :

VC Nova Paka, dva Trautenbergove hlidaji na krizovatce na namesti prednost v jizde.

No vida, a to je vše, že ano?

Ano, toto by měly být skutečně všechny základní informace, potřebné k tomu, abyste mohli naší GSM SMS bránu využívat v plné míře a k neméně plné spokojenosti. Věřte, že my pro její plnou funkčnost (jakož i pro funkčnost celých Radaru, samozřejmě) děláme a budeme dělat maximum, a jsme upřímně rádi, že můžeme přicházet se stále novými vylepšeními, která - jak doufáme - dělají systém použitelnější, využívatelnější a oblíbenější.

  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?