RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek lze měnit nastavení účtu?
Samozřejmě ano!

K tomu, abyste mohli používat některé z těchto nastavení účtu je potřeba znát svoji přezdívky, tedy uživatelské jméno a také heslo. Jejich cílem je pochopitleně to, abyste si vy, naši uživatelé mohli samo měnit nastevní svého účtu u nás.

Zde je seznam funkcí, ze kterých můžete vybírat:Změna nastavení regionů

Na adresu a@radary.cz je třeba odeslat e-mail, jehož obsahem bude jediný řádek (v těle e-mailu, nikoliv subject!!):

<vaše_přezdívka> <vaše_heslo> REGS +<region> -<region>

REGS je klíčové slovo, znamená cosi jako "REGion Setting".

(jako <region> můžete samozřejmě libovolně doplňovat jeden či více regionů, kde každému z nich bude předcházet znaménko + či -, chcete-li vypnout nebo zapnout všechny regiony (tedy celou ČR) použijte +all nebo -all)

Podržme se příkladu z bodu jedna - uživatel Krakonosh si usmyslí, že pojede na návštěvu na Chodsko za přítelem Lomikarem, předtím ovšem nějaký čas pobude v jihomoravských vinných sklípcích. Zároveň zjistí, že údaje o Praze ho příliš nezajímají. Chce tedy nastavit regiony "zc", "jm" a "bn", a zároveň pozastavit regiony "vc" a "pha". Na adresu a@radary.cz tedy pošle mail, v jehož prvním řádku bude:

Krakonosh anciradatanci REGS +zc +jm +bn -vc -pha

Po chvilce mu přijde od a@radary.cz odpověď: "Vase (Krakonosh) aktualni nastaveni regionu: -pha -phd +bn -stc -jc +zc -sc -vc +jm -sm +d"

V případě ovládání přes SMS, to bude vypadat takto:

Telefonica O2

EML a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS +zc +jm +bn -vc -pha

(zaslat na cislo 999111, v e-mailové adrese je nutné znak _ (podtržítko) nahradit #, znak @ lze nahradit *)

(více o službě Eurotel SMS Plus)

    T-Mobile

#a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS +zc +jm +bn -vc -pha

(zaslat na číslo 4616)

(více o službě T-Mobile SMS e-mail)

    Vodefone

a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS +zc +jm +bn -vc -pha

(zaslat na číslo 2255)

(více o službě Vodefone SMS E-mail)


Systém je snad odolný i proti skleróze, takže pokud někdo pošle za klíčovým slovem REGS dvakrát po sobě přihlášení do konkrétního regionu, systém to odfiltruje a nestane se, že by pak posílal zapomětlivému nebožákovi zprávy dvakrát. Analogicky - nesnaží se odhlašovat, když se již uživatel jednou odhlásil..Automatická změna přijímacího a odesílacích e-mailů

Uživatelé, již v systému registrovaní, mohou tedy sami měnit své, v systému registrované, e-mailové adresy. Podmínkou je samozřejmě znalost přezdívky a hesla, tak jako u již používaných klíčových slov. Stejná je i syntaxe.

Kam a jak tedy zadat svou novou adresu, jíž bychom chtěli nahradit tu starší? Nikam! :). Vaše nová adresa je totiž ta, ze které žádost odesíláte (a kam Vám také přijde potvrzení). Systém je takto postaven pro jednodušší manipulaci ze strany uživatele, a též pro snadnější verifikaci ze strany automatu.
Existuje zde jedna nevýhoda - zařízení, která mají e-mail adresu, ale nejde z nich odesílat. Tedy zřejmě pagery a možná některé "prehistorické" mobilní telefony. Nicméně, z celkového objemu je to tak malé procento, že požadavky na tyto "speciální" adresy jistě ustíháme tak jako dosud, tedy ručně...

Nuže, není nad praktický příklad. Zde je:

Již zprofanovaný uživatel "Krakonosh", s heslem "anciradatanci" léta poklidně posílá do Radarů zprávy z adresy, řekněme - vladce@hor.cz. Doba a provider se však změní, a Krakonosh sezná, že brzy bude muset přejít na adresu novou, řekněme - poddany@trautenbergovo.cz.
Nejprve se tedy ujistí, jaká je jeho současná odesílací adresa č.1. Pošle tedy (z jakékoliv adresy!) na adresu a@radary.cz e-mail, kde v těle bude řádek:

Krakonosh anciradatanci SEND1

Zanedlouho mu přijde odpověď "Vase (Krakonosh) odesilaci adresa c.1 jest : vladce@hor.cz"

V případě ovládání přes SMS, to bude vypadat takto:

Telefonica O2

EML a@radary.cz Krakonosh anciradatanci SEND1

(zaslat na cislo 999111, v e-mailové adrese je nutné znak _ (podtržítko) nahradit #, znak @ lze nahradit *)

(více o službě Eurotel SMS Plus)

    T-Mobile

#a@radary.cz Krakonosh anciradatanci SEND1

(zaslat na číslo 4616)

(více o službě T-Mobile SMS e-mail)

    Vodefone

a@radary.cz Krakonosh anciradatanci SEND1

(zaslat na číslo 2255)

(více o službě Vodefone SMS E-mail)

Nyní bude chtít Krakonosh provést změnu. Příslušný e-mail však již musí odeslat z kýžené nové adresy, tedy z poddany@trautenbergovo.cz. Na adresu a@radary.cz půjde tedy v těle tento text:

Krakonosh anciradatanci SEND1SET

Stvrzení přijde za chvíli "Vase (Krakonosh) odesilaci adresa c.1 jest : poddany@trautenbergovo.cz"

Pro odesílací e-mail č.1 tedy funguje dvojice příkazů SEND1 a SEND1SET, pro změny dalších e-mailů postupujte analogicky podle návodu na změnu e-mailu č.1 popsaného výše a podle seznamu všech dostupných klíčových slov pro změny e-mailů:

Typ e-mailové adresy Výpis aktuálního nastavení Změna aktuálního nastavení Vysvětlivky
odesílací č.1: SEND1 SEND1SET odesílací = ta, ze které zprávy do systému RADARY.CZ odesíláte
odesílací č.2: SEND2 SEND2SET
odesílací č.3: SEND3 SEND3SET
přijímací: RECV RECVSET přijímací = ta, na kterou zprávy z RADARY.CZ přijímáteVýpis aktuálního nastavení

Na adresu a@radary.cz je třeba odeslat e-mail, jehož obsahem bude jediný řádek (v těle e-mailu, nikoliv subject!!):

<vaše_přezdívka> <vaše_heslo> REGS

REGS je klíčové slovo pro změnu odebírání regionů, avšak bez parametrů slouží pouze pro výpis.

Konkrétní příklad: Jsem v systému veden jako uživatel "Krakonosh", mám heslo "anciradatanci" a nastaveny regiony "Praha", "dálnice" a "Vychodočeský kraj". Pošlu tedy na adresu a@radary.cz mail, v jehož těle bude na prvním řádku:

Krakonosh anciradatanci REGS

Zanedlouho mi z adresy a@radary.cz přijde takováto odpověď: "Vase (Krakonosh) aktualni nastaveni regionu: +pha -phd -bn -stc -jc -zc -sc +vc -jm -sm +d"

Z uvedeného příkladu je, doufám, zároveň jasné, jak se označují regiony (pha, sc, zc...) a jak jejich nastavení (+) či naopak vypnutí/nenastavení (-).

V případě ovládání přes SMS, to bude vypadat takto:

Telefonica O2

EML a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS

(zaslat na cislo 999111, v e-mailové adrese je nutné znak _ (podtržítko) nahradit #, znak @ lze nahradit *)

(více o službě Eurotel SMS Plus)

    T-Mobile

#a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS

(zaslat na číslo 4616)

(více o službě T-Mobile SMS e-mail)

    Vodefone

a@radary.cz Krakonosh anciradatanci REGS

(zaslat na číslo 2255)

(více o službě Vodefone SMS E-mail)Výpis počtu přihlášených lidí

Na adresu a@radary.cz je třeba odeslat e-mail, jehož obsahem bude jediný řádek (v těle e-mailu, nikoliv subject!!):

<vaše_přezdívka> <vaše_heslo> COUNT

Konkrétní příklad: Jsem v systému veden jako uživatel "Krakonosh", mám heslo "anciradatanci". Pošlu tedy na adresu a@radary.cz mail, v jehož těle bude na prvním řádku:

Krakonosh anciradatanci COUNT

Zanedlouho mi z adresy a@radary.cz přijde asi takováto odpověď: "Aktualni pocet ucastniku: total:1300 pha:632 bn:315 stc:385 jc:209 zc:224 sc:239 vc:261 jm:333 sm:288 d:602"

V případě ovládání přes SMS, to bude vypadat takto:

Telefonica O2

EML a@radary.cz Krakonosh anciradatanci COUNT

(zaslat na cislo 999111, v e-mailové adrese je nutné znak _ (podtržítko) nahradit #, znak @ lze nahradit *)

(více o službě Eurotel SMS Plus)

    T-Mobile

#a@radary.cz Krakonosh anciradatanci COUNT

(zaslat na číslo 4616)

(více o službě T-Mobile SMS e-mail)

    Vodefone

a@radary.cz Krakonosh anciradatanci COUNT

(zaslat na číslo 2255)

(více o službě Vodefone SMS E-mail)


  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?