RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek jaksemohuprihlasit
Než se začnete registrovat

Přečtěte si pozorně všeobecná pravidla. Tím, že se zaregistrujete do systému RADARY.CZ souhlasíte s jejich zněním a také se všemi riziky z nich vyplývajícími, např. možnost vyloučení z konference za jejich porušení!
Řadu odpovědí najdete také na stránce často pokládané otázky
.

Postup při automatické registraci

Na úvod této dlouho očekávané služby je třeba poznamenat, že je stejně jako ostatní nastavovaní (regiony, e-mail adresy) dostupná via e-mail a provádí se v několika fázích. To má tyto výhody:

 1. Snadnější verifikace e-mail adresy, jakož i (díky oněm více krokům) rozumná obrana proti evnt. falšování adres v hlavičce.
 2. Možnost provádění registrace i z mobilního telefonu.

Veškerá e-mailová komunikace při registraci jde na adresu reg@radary.cz, odtud také chodí zpět odpovědi o dílčích (ne)úspěších a další pokyny.

Registrace je čtyřfázová (posílají se tedy 4 e-maily. Nebo i víc, pokud budou nějaké údaje chybné, pochopitelně...:) ):

 1. fáze: Zaslání žádosti o zahájení registrační procedury.
 2. fáze: Zaslání přezdívky.
 3. fáze: Zaslání hesla.
 4. fáze: Zaslání údajů o jménu, příjmení, roku narození, bydlišti, povolání.

Po úspěšném projítí všemi těmito fázemi byste se měli stát novými šťastnými :) účastníky systému RADARY.CZ. Pokud se v tuto chvíli hledáte, kam se při registraci zadávají příjímací a odesílací e-maily, jakož i regiony, vězte, že opravdu nikam. Proč to mu tak je, a že je to v pořádku, vyplyne z dalšího textu...

Ještě před podrobným popisem jednotlivých fází naznačme, jak probíhá postup od fáze (1) až po fázi (4). Pokud se Vám povede úspěšně splnit podmínky pro danou fázi, systém Vás vyzve k zadání další fáze. Vznikne-li nějaká nesrovnalost, systém zašle zpátky chybovou hlášku a fázi je nutno zopakovat. Zdůrazňuji, že celou fázi. Pokud se Vám tedy ve fázi (4) například povede zadat špatně pouze rok narození, musíte celou fázi (všech pět údajů) zaslat znovu.

Jaké chybové hlášky se Vám mohou vrátit? Může se Vám povést zadat nekorektní znaky, délka jednotlivého údaje může být nepovoleně velká, bude špatné identifikační číslo, atd. Na to vše budete upozorněni.

Nyní podrobně k jednotlivým fázím. Pro každou fázi platí, že příslušný řádek musí začínat slovem REG a všechny kýžené informace musí být na jednom řádku, uvozeném oním "REG".

!!! Pro komunikaci s e-mailovým automatem je nutné používat e-maily ve tvaru plain-text, tedy bez HTML, MIME či diakritiky !!!


1. fáze: "Započetí" komunikace s registračním scriptem.

Během registrace se identifikujete pětimístním číslem, které je ovšem nejprve třeba získat. K získání slouží počáteční fáze registrace. Na adresu reg@radary.cz je tedy třeba zaslat tento řádek:

REG 00000

Těmi pěti nulami se říká cosi ve smyslu "Dobrý den, chci se registrovat, prosil bych identifikační číslo" :). Odpovědí serveru vzápětí bude:

"Vase identifikacni cislo je: <vase_cislo>. Nyni zaslete prezdivku."


2. fáze: Zaslání přezdívky.

Nyní již znáte své identifikační číslo, které Vám zaručuje jedinečnost (a jistou ochranu před evnt. snahou a falzifikaci adres) během celé registrace. Můžete tedy směle zaslati žádost o přezdívku, pod kterou byste rádi v systému vystupovali. Na reg@radary.cz půjde tedy takovýto řádek:

REG <vase_cislo> 2 <prezdivka>

Všimněte si onoho formátu. První pole je klíčové slovo "REG", druhé je ono identifikační číslo (misto <vase_cislo> pochopitelně doplňte číslo které jste obrželi v předchozí fázi registrace, tedy bez < a >!!!), třetím číslem dává účastník najevo fázi instalace (logicky chybí pouze u fáze 1), čtvrté, event. další pole jsou pak vlastními elementy, jež chce uživatel zadat, v této fázi tedy přezdívka.
Přezdívka je samozřejmě zkontrolována, zda již v systému není. Je-li již obsazená nebo je-li příliš dlouhá (max. délka je 10 znaků!), systém tuto chybovou skutečnost sdělí a účastník musí krok zopakovat - s jinou přezdívkou, pochopitelně :). V případě kladného zadání přezdívky je účastník vyzván k dalšímu kroku, totiž k zadání hesla.


3. fáze: Zaslání hesla.

Naprosto stejný postup jako při zadávání přezdívky. Takže na adresu reg@radary.cz nyní poputuje řádek:

REG <vase_cislo> 3 <heslo>

Heslo nesmí být kratší než 3 znaky a delší než 13 znaků a je "case sensitive", tedy rozlišuje malá a velká písmena!
V případě úspěšného zadání hesla je účastník vyzván k poslední, čtvrté fázi.


4. fáze: Zadání jména, příjmení, roku, bydliště a povolání.

Na adresu reg@radary.cz je třeba nyní zaslat takovýto řádek:

REG <vase_cislo> 4 <jmeno> <prijmeni> <rok_naroz.> <bydliste> <povolani>

Jméno a příjmení nesmí přesáhnout 15 znaků, to samé omezení délky platí pro bydliště (máme na mysli město kde žijete) a povolání (obor ve kterém pracujete, či vaše pozice). Rok narození musí být pochopitelně číselný, o čtyřech cifrách. Nesmyslné ročníky, typu: 11, 1620 apod. též nejsou akceptovány.
Projde-li i čtvrtá registrační fáze, systém pošle hlášku:

"Zbyle udaje evidovany. Nyni laskave vyckejte na zarazeni do databaze a zaslani potvrzeni"

K zařazení do databáze by mělo optimálně dojít během několika minut. Poté se Vám dostane informace:

"Vase registrace zavedena v databazi. Vitejte v systemu RADARY.CZ, necht je Vam ku prospechu!".

V tuto chvíli jste tedy již právoplatnými účastníky systému RADARY.CZ. Nyní nastává chvíle na vysvětlení, jak je to s příjímacím, odesílacími e-maily a s nastavením regionů. Nuže tedy:

 1. Jako přijímací e-mail adresa a jako odesílací adresa č.1 je, jak se dalo čekat, v této chvíli adresa, z níž jste prováděli registraci (netřeba snad zdůrazňovat, že všechny kroky je možné provádět jen ze stále stejné adresy). Pro změnu či přidání dalších adres není nic jednoduššího, nežli použít již fungující nástroje na tento druh změn.
 2. Bezprostředně po registraci máte nastaven pouze region test, nedivte se tedy, že Vám mohou (a budou) chodit zprávy radarů se netýkající. Tato konference je určena pro testování pro nové uživatele, zde si můžete vyzkoušet posílat zprávy a zjistíte také, v jakém formátu je budete dostávat. Rádi bychom však podotkli, že test@radary.cz je určen pouze pro testovací účely a tudíž zprávy do něj zaslané přijdou zpět pouze Vám, ale ve formátu jako by šlo o normální radarový region. Až vše pochopíte, můžete si jí pomocí klíčového slova REGS během okamžiku odhlásit...viz. stránka Lze měnit nastavení účtu?.

Nuž, toto je tedy celé kouzlo vlastní registrace. Ještě je třeba připomenout několik důležitých věcí:

 1. Povolené a nepovolené znaky

  V jednotlivých slovech a údajích při registraci je povoleno používat tyto znaky: Malou a velkou abecedu, číslice 09, a znaky - (minus), + (plus), _ (podtržítko), . (tečka), ( a ) (levá a pravá kulatá závorka). Samozřejmě u specifických případů, zejména u roku narození, se obor povolených hodnot výrazně zplošťuje - v případě roku narození pouze na čísla.

  Zapovězeny a nepodporovány jsou všelijaké nestandardní znaky, není též povolena diakritika!!! (Stejně ji prakticky žádný mobilní telefon nepodporuje).
  Stejně tak je důležité si uvědomit, že ve slovech a údajích není možné používat mezeru - neboť mezera funguje jako oddělovač mezi jednotlivými slovy/údaji na řádku. Co s tím, pokud byste rádi použili mezeru? Jako nejlepší řešení je zřejmě náhrada pomocí _ (podtržítka). Takže uvádíte-li například, že jste z Ústí nad Labem, zapište na příslušné místo "Usti_nad_Labem", nebo kratším způsobem "Usti_n.Lab.", nebo, zrovna v případě tohoto severočeského města, postačí ještě výstižnější zkratka "Usti_nL". Chcete-li uvést svůj titul, samozřejmě můžete - přidejte jej před křestní jméno.


  Takže praktický příklad:

  Inženýr Jan Novák, narozen v r.1968, žijící v Ústí nad Labem a pracující jako technik u počítačů PC, pošle ve 4. fázi registrace takovýto řádek (v prvním kroku obdržel od automatu čislo 12345):

  REG 12345 4 Ing.Jan Novak 1968 Usti_nL technik_PC

  Místo "Ing.Jan" lze též napsat "Ing._Jan", ale to už jsou věru detaily.

 2. Čas na registraci

  Systém se pochopitelně musí nějak bránit vůči těm, co "rozdělají" registraci a už se k ní nevrátí. Takto by se časem nedokončené registrace hromadily. Takže timeout je jedna hodina, po ní bude nedokončená registrace smazána, a máte-li stále zájem, musíte začít odznovu. Nicméně domnívám se, že hodina je doba dostačující i pro velice nesvižné jedince na velice nesvižné lince :)

  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?