RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek

Dotazník spokojenosti

Vážení uživatelé našeho serveru,

stále se snažíme zlepšovat naše produkty a služby a proto je pro nás velmi důležité znát Váš názor. Rozdělte se prosím s námi o Vaše zkušenosti či náměty.

Budeme rádi, pokud si najdete čas a vyplníte tento krátký dotazník.

Získané údaje budou sloužit pouze pro naši interní potřebu a nebudou poskytnuty třetím stranám.


 1. Jakým způsobem jste se o těchto stránkách s dopravním zpravodajství dozvěděl(a)?
  přes reklamu na internetu
  od známých
  vlastní zájem o tyto služby
  přes informační služby mobilního operátora
  jiným způsobem   
 2. Využíváte SMS služby dopravního zpravodajství?
  dostávám pravidelně SMS dopravní informace
  objednávám si dopravní informace dle potřeby - nepravidelně
  dostával jsem SMS dopravní informace, službu jsem již zrušil
  službu jsem dosud nevyužíval
 3. Z kterého regionu(trasy) máte(jste měl-a) objednány SMS dopravní informace? (lze označit více odpovědí)
  Čechy  Praha  Dálnice  Morava  Žádný
  Jiný   
 4. Kolik SMS zpráv s dopravním zpravodajstvím během jednoho pracovního dne považujete za optimální?
  1-5     6-12     13-19     20 a více (v závislosti na jejich vzniku)
 5. Který typ SMS dopravních informací je pro Vás důležitý? (lze označit více odpovědí)
  nehody
  uzavírky
  stupně provozu Praha
  sjízdnost vozovek
  policejní radary a hlídky
  jiné   
 6. Využili by jste detailní(specifikované) nastavení dnů a času pro zasílání dopravních zpráv (př. Pondělí až čtvrtek od 7h do 16 h)?
  ano  ne
 7. Je pro Vás přijatelnější oddělené zasílání SMS dopravních informací (nehody,uzavírky, sjízdnost…) a policejních radarů?
  ano  ne
 8. Překážky, které Vám brání ve (větším) využívání SMS dopravních informací. (lze označit více odpovědí)
  velký počet zpráv
  vysoká cena SMS
  textová forma(SMS), uvítal bych hlasové oznámení zpráv
  jiné   
 9. Jak často řídíte automobil a kolik kilometrů ujedete za měsíc?
  a) každý den  občas  výjimečně

  b) do 500 km měsíčně  od 500 do 2000 km měsíčně  nad 2000 km měsíčně
 10. Kontaktní údaje
  Pohlaví muž  žena
  Jméno a příjmení
  Email*
  PSČ

  Vyberte prosím svoji věkovou skupinu:
  méně než 25 let    26 - 35 let    36 - 49 let    50 a více

  Vyberte svého mobilního operátora (lze označit více odpovědí):
  O2    T-Mobile    Vodafone
 11. Připomínky/náměty

Děkujeme za vyplnění.

  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?