RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek všeobecná pravidla
V této "radarové Netiquette" jsou zpracovány obecné zásady a připomínky, jimiž by se všichni současní i budoucí účastníci měli řídit. Hrubé porušení těchto pravidel bude mít za následek vyloučení z konference.

1. Přihlašování do konference pomocí automatiky (4 registrační e-maily)

 • Vyvarujte se příliš obecných přezdívek a hesel. Přezdívky typu "Honza", "Petr", "Mirek" jsou již překvapivě obsazeny, a možnost uhodnutí takto jednoduchých hesel není malá. Uvědomte si, že vaše jedinečné heslo je vašim průvodcem po vašich údajích a máte tedy skrze něj možnost měnit si další nastavení. Pokud zvolíte heslo triviální, můžete splakat nad výdělkem. Za uhodnutí vašeho hesla provozovatelé serveru opravdu nemohou...
 • Provozovatelé serveru se na tomto místě zavazují k tomu, že osobní údaje, získané při registraci, nebudou nikdy a žádným způsobem zveřejňovat. Jde pouze o onu "osobní komunikaci" a o statistické vyhodnocení (průměrný věk, "hustota osídlení" jednotlivých regionů apod.).
 • Dávejte si pozor při vyplňování přezdívky a hesla na malá/velká písmena - né každý mobilní telefon umí napsat malá nebo velká písmena, při registraci volte taková, která Váš mobil umí (v případě že z něj chcete měnit nastavení, pochopitelně...) zapsat.

2. Zásady psaní zpráv do konference

 • Před odesláním zprávy se ujistěte, že posílate do správného regionu. Zpráva o radaru v Aši nebude zřejmě mít na adrese jm@radary.cz příliš mnoho obdivovatelů...V případě Prahy, dejte ještě pozor na samostatný "region" phd@radary.cz, který slouží pro obecné dopravní informace, tedy zácpy, bouračky atp.
 • Ve zprávě buďte pokud možno struční. Píšete-li z mobilu, je to dáno technickými podmínkami, ale píšete-li z klasického maileru, uvědomte si, že většina odběratelů je odkázána na 160 znakovou SMS zprávu na svém mobilním telefonu. Proto, prosím, tuto délku striktně dodržujte.
 • Promyslete si, zda vaše zpráva je skutečně významná a aktuální. Do konference pochopitelně patří zprávy o lokalizaci radarů, o nehodách, objížďkách, zácpách, či jiných mimořádných situacích. Na druhou stranu, informovat v pátek ve čtyři odpoledne, že Wilsonova v Praze není lehce průjezdná, je zřejmě poněkud redundantní. Zpráva o tom, že v půl dvanácté v noci je provoz u Mělníka plynulý, je pak vyloženě zbytečná, jen obtěžuje účastníky svou redundancí, a též zbytečně zabtěžuje server a přijímací mailery při doručování.
 • Do konference naprosto nepatří zprávy urážlivé, vulgární, pomatené, či s tématem nesouvisejicí. Hlášky, typu "Hoši, sem se dneska zase vožral" budou mít za následek vyřazení dotyčného výtečníka z konference. Do konference rovněž nepatří zprávy komerčního a reklamního charakteru.
 • Není též povoleno, posílat do konference dotazy na aktuální stav dopravy, radarů apod. Konference je určena pouze pro zasílání zpráv.
 • Nepoužívejte žádnou identifikaci na konci zpráv, systém to dělá automaticky. Na začátek každé zprávy vkládá vaši přezdívku a čas odeslání ze serveru.
 • Výjímku z uvedených pravidel mají zprávy existenciální důležitosti (vražda, požár, letecký útok), a dále také samozřejmě zprávy administrativní, oznamující účastníkům konference novinky v systému, či doplňující informace. Administrativní zprávy jsou uvozeny slovem "ADMIN", a jejich zasílaní je povoleno pouze "vrchnímu administrátorovi" Clockymu, případně administrátorovi Pandovi, pokud tito dva neurčí jinak.
 • Není také povoleno do konference zasílat testovací zprávy, chcete-li si odzkoušet např. odesílání zpráv či jak to vlastně funguje, pro tyto účely je určena je určena konference test@radary.cz, kterou máte nastavenu jako jedinou bezprostředně po registraci.
 • Pokud si chcete postěžovat na některého účastníka, nelíbí se vám jeho chování, či zdají-li se vám jeho příspěvky nepatřičné, čiňte tak ne do konference, ale na adresu radary@radary.cz, my zjistíme odesílací adresu dotyčného, takže můžeme zakročit.

3. Závěrem

 • Porušení těchto pravidel má za následek postih, za jedno porušení tzn. red-list (jakési varování bez dalsích omezení), za druhé porušení se již ocitnete na black-listu. Zápisem na black-list je vám odebrána možnost zprávy z konference přijímat, zasílat a také znovu se registrovat. Hrubým porušením (např. sprostá slova, slovní napadání tvůrců či účastníků konference, apod.) se vystavujete riziku zveřejnění vašeho telefonu či e-mailu na WWW stránkách Radarů. Rádi bychom podotkli, že k této možnosti bude přistupováno pouze v krajních situacích, takže slušní uživatelé se rozhodně nemusí bát zveřejnění svého tel. čísla či e-mailu - za tím si rozhodně stojíme!
  Naopak rozumné a důsledné dodržování pravidel, přispěje ke kvalitnímu a bezproblémovému provozu, který v konečném důsledku pomáhá (nejen) za volantem nám všem. Konference existuje na myšlence principu lidské solidárnosti, proto se všichni svorně snažme, aby také co nejvíce "lidsky" fungovala...

Děkujeme za pozornost a akceptování těchto pravidel a nyní se již můžete vrhnout na registraci.

  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?