RADARY.CZ, víme kde právě měří!
nic  ruzek

kauza EuroTel

Věc: Upozornění na nekvalitní poskytování služeb

Vážení,
již delší dobu konstatuji zásadní problémy při doručování textových zpráv odesílaných prostřednictvím e-mailu na mobilní telefony sítě Eurotel GSM v naší společnosti. Protože nespolehlivost této služby ve Vaší síti považuji za kritickou, provedli jsme dnes porovnávací zkoušku doručování SMS zpráv z naší domény .xxxxx.cz na mobilní telefony sítě Eurotel a Paegas a s neuspokojivým výsledkem Vás tímto seznamuji. V průběhu dnešního dne jsme odeslali z uvedené domény celkem 66 testovacích zpráv na následující mobilní telefony (na každé z čísel 11 zpráv, každá o délce max. 50 znaků): v síti ET (0602 ): 240xxx, 484xxx, 435xxx v síti Paegas (0603): 818xxx, 818xxx, 710xxx s následujícím výsledkem:

Síť Do 60 sekund Do 120 sekund Do 60 minut Nedoručeno vůbec
EuroTel (33 zpráv) 0 0 2 14
Paegas (33 zpráv) 31 2 0 0

v síti PAEGAS byly všechny zprávy doručeny do 2 minut, z toho 31 zpráv do jedné minuty, v síti EuroTel bylo doručeno pouze 19 zpráv, žádná v čase kratším než 1 hodina, ostatní zprávy nebyly doručeny vůbec. Protože SMS komunikace s propojením k e-mailu je logickou součástí sítě GSM a z hlediska naší firmy je využití této funkce v síti GSM velmi podstatné, konstatuji že Vaše společnost neposkytuje výše uvedenou službu v uspokojivé kvalitě a porovnáním s náhodně vybraným vzorkem účastníků konkurenční sítě jsou Vaše výsledky přímo katastrofální.

Žádám Vás proto, abyste v co nejkratší době odstranili příčiny těchto problémů tak, aby bylo dosaženo alespoň stavu, kdy všechny zprávy budou doručeny v čase do 5 minut.

Očekávám, že tuto nápravu provedete do 3 dnů a nedonutíte mne tak vypovědět všechny smlouvy o poskytování služeb mezi Vaší společností a společností naší, respektive společnostmi podřízenými. Žádám zároveň, abyste mne ve stejném termínu o provedených opatřeních informovali písemnou formou.

Dále jsem zjistil, že Vaše společnost blokuje zasílání SMS zpráv z internetové domény .radary.cz a upozorňuji Vás, tentokrát velmi důrazně, že nejste v žádném případě oprávněni kontrolovat obsah informací určených účastníkům sítě či jakýmkoli způsobem rozhodovat o tom, kterou z informací, zaslanou korektním způsobem k účastníkovi sítě propustíte a kterou nikoliv.

Vaším postupem v této věci jsem hluboce pobouřen, považuji ji za absolutní nehoráznost a žádám Vás, abyste okamžitě od tohoto jednání upustili. V případě, že se tak nestane, obrátím se na orgány pověřené ze zákona dohledem na provoz telekomunikačních služeb a na Českou obchodní inspekci s podáním návrhu na zahájení správního řízení pro porušení zákona, které je v tomto případě hned v několika bodech zcela evidentní.

Zároveň Vaše praktiky zveřejním s patřičnou publicitou na internetové stránce http://www.multi.cz/mobil.htm.

Vzhledem k závažnosti této situace, kdy vaše společnost došla až tak daleko, že do soukromě zasílaných informací vstupuje a zavádí svou vlastní cenzuru, očekávám nápravu v termínu do 24 hodin a sděluji Vám, že pokud se mi nedostane v tomto termínu zcela uspokojivé odpovědi, zahájím avizované kroky okamžitě a v plném rozsahu.

Ing. xxxxxx xxxxx
ředitel společnosti
tel. 0602/240xxx
fax 0602/381xxx

pozn. RADARY.CZ: písmena a číslice v textu překryté křížkem (x), jsou jsou zakryta z důvodu prozatímního zachování anonymity.

  prechodtop
nic ?
   
? ? ?
 
Copyright © RADARY.CZ, jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru může být použit pouze s písemným svolením autorů. ?